Sáng Tạo Việt là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo chuyên viên Marketing tại Việt Nạm. Sáng Tạo Việt là nguồn cung ứng cho thị trường việc làm nguồn nhân lực với những kỹ năng chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản theo tiêu chí “Thực học thực hành trở thành nghề chuyên nghiệp”.  Các chương trình đào tạo đa ngành của Sáng Tạo Việt dựa trên nền tảng ứng dụng thực tiễn chuyên nghiệp tập trung vào các nhóm ngành khoa học ứng dụng bao gồm: Marketing, Kinh doanh, PR, Truyền thông…

 

Sứ mệnh

– Sứ mệnh: Mang lại sức sống mới cho Doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn, đào tạo và cung cấp nhân lực.

Tầm nhìn

– Tầm nhìn: Trở thành tổ chức tư vấn, đào tạo thực tiễn hàng đầu Việt Nam.

Tại Sáng Tạo Việt, các chương trình đào tạo được lồng ghép với chương trình thực tiễn của các doanh nghiệp. Các học viên sẽ được thực hành ngay trên chính sản phẩm của doanh nghiệp và được nhận lương theo từng giá trị hợp đồng thực hiện. Chính vì điều đó, học viên sau khi tham gia khóa học tại Sáng Tạo Việt sẽ tự tin thực hiện những công viêc mà xã hội yêu cầu

Hiện nay tại Sáng Tạo Việt đang triển khai các chương trình đào tạo như sau:

  • Ngành Marketing & Thương hiệu

  • Ngành PR Chuyên nghiệp

  • Ngành Truyền thông, Quảng cáo

  • Ngành Kinh doanh, Bán hàng

  • Marketing chuyên ngành: Dược, Bất động sản, Nhà hàng Khách sạn,...

  • Ngành Nhân sự

  • Tài Chính ứng dụng thực tiễn

  • Nhóm Soft skills - kỹ năng mềm